System wartości

Ewolucja

 

System wartości powstaje w wyniku rozwijania potencjałów w konkretne treści podczas wcieleń w różnych środowiskach. Corsup musi doprowadzić każdą treść, do maksymalnego rozwoju. Nadać jej odpowiedniej wartości a później zespolić się z nią i w pewnym sensie stać się wartością.

Corsupy dążą do rozwijania w sobie wartości Rdzenia (więcej w książce Hiperfizyka) i skończą ewolucję dopiero wtedy, kiedy maksymalnie się tymi treściami wypełnią. Każdy Corsup w pewnym momencie własnego rozwoju obiera kierunek dalszej ewolucji i specjalizuje się w konkretnych treściach.

Niemniej jednak system wartości, jaki Corsup posiada w danym wcieleniu, jest uzależniony od poziomu rozwinięcia danej treści oraz momentu w jakim stopniu treść jest przerobiona. Podczas procesu wcielania tworzymy na nowo tożsamość, w związku z czym, nie mamy dostępu do tych treści. Corsup wciela konkretną cześć siebie (strefa nulifikacji), ale nie siebie całego. A ta konkretna część ma dostęp zaledwie do wycinka informacji, tak, aby jedno wcielenie, jedno wydarzenie, nie zakłóciło procesu ewolucji.

W tym systemie są zawarte nieciągłości – aspekty potencjałów do przerobienia przez dany fragment strefy nulifikacji.

Kiedy jesteśmy wcieleni, w czasie gdy budujemy nasze relacje z otoczeniem wpajany jest nam system wartości, na którym opiera się środowisko. Razem z tym systemem budują się programy, przekonania i lęki. Te informacje nie są spójne z tym, co czujemy we własnej głębi. Ale nie jesteśmy tego świadomi, więc pojawia się poczucie zagubienia i dezorientacji.

Podczas pracy poznajemy te treści i uczymy się zagłębić w multipoziomowość każdej z nich, aby poznać to czego brakuje.

System wartości, jakim posługuje się dana cywilizacja oparty jest na różnych zasadach. W naszym przypadku jednym z najbardziej uniwersalnych zbiorów jest Dekalog.

Poniżej na nowo interpretuję zasady dopasowane do aktualnego poziomu świadomości.

Ponieważ ten system z jakiego korzysta (nie korzysta) kościół jest już nieadekwatny, jak i nieprzestrzegany. Jest jednak nadal swoistym kierunkowskazem.

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
IV. Czcij ojca swego i matkę swoją.
V. Nie zabijaj.
VI. Nie cudzołóż.
VII. Nie kradnij.
VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

1. Będziesz się rozwijał.
2. Nie będziesz ofiarą ani niewolnikiem, ani nie zmuszaj innych do wyznawania twojej idei.
3. W ciągu siedmiu dni tygodnia poświeć jeden dzień na samodoskonalenie siebie, samorozwój.
4. Szanuj swoją rodzinę i ziemię na której żyjesz , aby ona mogła rodzić ponownie dla twoich dzieci.
5. Nie zabijaj.
6. Nie zdradzaj.
7. Nie kradnij.
8. Nie obgaduj, nie kłam, nie plotkuj.
9. Nie wykorzystuj słabości drugiej osoby
10. Nie zazdrość.
11. Ty jesteś manifestacją Rdzenia. A on jest manifestacją Ciebie.

Dodałam jedenaste przykazanie z Biblii Tysiąclecia ponieważ uważam, że jest ważne w procesie budowania świadomości.