Umysł

Działanie Umysłu

 

Samopoznanie wpływa na samopoczucie.

Centralnym punktem umysłu jest rdzeń – 5-gęstościowa część zwana dalej Głębokim Umysłem.

Jest on połączony z polem nulifikacyjnym Corsupa za pomocą pakietu treści jakie w danym wcieleniu pragnie przerobić/przeżyć dusza/ Corpus / Corpus Supremum z Hiperfizyki)  – treści, potencjały jakie w sobie mamy lub to, co mamy przerobić na coś innego.

W tym miejscu można złapać bezpośredni kontakt z własną duszą, zwaną dalej Corsupem, który to znajduje się zgodnie z modelem Hiperfizyki na piątej gęstości. Wrażenia towarzyszące połączeniu ciała z duszą są z reguły bardzo doniosłe i wyjątkowe. Wbrew pozorom nie jest łatwo tego dokonać.

Informacje o ładunku nulifikacyjnym wypromieniowuje do sfery wewnętrznej umysłu. To miejsce gdzie czujemy pasje, gdzie tworzymy marzenia i cele. Następuje tam również autorefleksja i autoanaliza. Znajdują się tam tylko nasze treści. Swego rodzaju Esencja istoty. To miejsce znane jest również jako Głębia.

Następuje tam zjawisko IMPRESJI czyli wrażenia jakie na nas robi otoczenie. Ukryte są tam (często przez zdarzenia traum) powody blokad na różne bodźce czy treści. Jeżeli czegoś nie lubimy, albo się czegoś boimy, tamtędy można dostać się do wspomnień, które tego dotyczą. Informacje weryfikujemy poprzez świadomość.

Kolejna sfera umysłu i zarazem największa to Umysł Średni. Tam znajduję się osobowość, która wynika z treści płynących z Corsupa w zestawieniu ze światem zewnętrznym. To tu znajdują się cechy charakteru, systemy myślenia, wspomnienia, odczuwanie przepływającego czasu, a więc coś w rodzaju zegara; programy (czyli modele zachowań), przekonania (czyli narzucone z zewnątrz wnioski), blokady (czyli braki w weryfikacji danej treści – umysł urywa treści), lęki itd.

Treści przepływające z sfery średniej często się blokują w konfrontacji z informacjami ze świata zewnętrznego, a co powoduje konflikty. W niewydajnie pracującym umyśle, wygląda to jak dziury w rejestrze lub bardzo rozbudowane systemy myślowe, które się plączą i mylą, co skutkuje np. problemami w koncentracji, problemami z nauką i kojarzeniem, zapominalstwem.

Informacje płynące z Corsupa, np. hierarchia ważności treści, czyli co dla nas jest priorytetem są często są wypierane w wieku dziecięcym. Rodzice oraz środowisko, narzucając nam swój system przekonań, blokuje pierwotne treści. W efekcie hierarchia wartości często nie wypływa z nas. Ma to również szeroki wpływ na sposób budowanych przez nas relacji z otoczeniem.

Na tej podstawie możemy prześledzić budowę treściową każdej nieciągłości. Każda istota ma swój system wartości wynikający z m.in. poprzednich wcieleń, z poziomu świadomości, doświadczeń. Niemniej jednak system wartości pochodzący z Corsupa niekoniecznie jest prawidłowy. Również i on stale się doskonali.

Ważnym elementem w moim programie jest praca nad treściami i ustalanie ich poziomu w umyśle. Przywracamy swoją tożsamość, a co za tym idzie odkrywamy swoje problemy ewolucyjne. Kiedy te dwa systemy są równoległe, poczucie własnej wartości ustawia się odpowiednio. Następuje harmonia i uspójnienie. Dzięki temu można ustawić umysł tak, aby marzenie stało się dla niego celem.