Zasady współpracy

 

Analiza jest poufna. Informacje są bardzo abstrakcyjne i niecodzienne.

Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty jakie mogą się pojawić po analizie np. złe samopoczucie lub uczucie smutku, ponieważ oznacza to uruchomiony proces poznawczy i takie, lub inne mogą mu towarzyszyć odczucia.

Nie zajmuje się egzorcyzmami, opętaniami itp.

Nie jestem wróżką, nie używam kart, diagramów itd.

Analiza jest innowacyjnym systemem, który ma za zadanie zadziałać terapeutycznie, ale nie jest klasyczną formą terapią. Efekty są zależne od Twojej systematyczności, dyscypliny oraz chęci działania.

Głównym założeniem procesu jest samodzielna praca.

Czas oczekiwania na wolny termin wynosi około miesiąca.

Wstępne umówienie terminu nie oznacza ostatecznej rezerwacji.

Opłata szkolenia na minimum dzień przed zakupioną usługą stanowi potwierdzenie rezerwacji. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja zostaje anulowana.

Niepojawienie się w umówionym terminie bez poinformowania mnie o tym, oznacza, że szkolenie przepada.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury VAT, proszę o wcześniejsze poinformowanie mnie o tym.

Opcje sprawdzenia potencjałów relacyjnych:

  • Są to informacje poufne. Do wykonania takiego badania, zobowiązujesz się do przestrzegania zasady poufności.
  • Jeżeli złamiesz umowę, nie będziesz brał udziału w dalszym procesie. Nie będę więcej z Tobą pracować.
  • Przed umówieniem się na analizę, należy przesłać swoje zdjęcie. Dokonam wstępnej weryfikacji czy możemy razem pracować. Dotyczy osób nie będących z polecenia innych klientów.
  • Jest to bardzo trudna i wyczerpująca praca. Mogę przyjąć tylko dwie osoby dziennie.

W jakiej sytuacji mogę odmówić współpracy :

  • Zastrzegam sobie możliwość odmówienia dalszej współpracy jeżeli uznam , że Twoje postępy nie są wystarczające np. nie wykonujesz ćwiczeń, a masz pretensje, że nie masz efektów (nie wykonam pracy za moich klientów).
  • Jeżeli zapłaciłeś i nie pojawiłeś się na umówionym spotkaniu, bez poinformowania mnie o tym fakcie, minimum dwadzieścia cztery godziny to pieniądze przepadają. Takie zachowanie oznacza lekceważenie programu.